27 квітня 2016 року у приміщенні Київського Національного університету будівництва та архітектури відбулося засідання Президії Будівельної палати України, в якому взяли участь члени Президії – керівники провідних будівельних компаній, науково-дослідних і проектних організацій, навчальних закладів, представники ЗМІ, що висвітлюють будівельну тематику.

Активну участь в обговоренні питань порядку денного взяли народні депутати України, представники організацій  — партнерів.

Центральне місце на засіданні зайняло обговорення питання стану справ у будівництві в сучасних умовах та ролі організацій-членів Будівельної палати щодо вирішення нагальних питань.

Президент Будівельної палати України, Герой України Петро Степанович Шилюк, який  виступив з аналізом ситуації заявив, що галузь пережила дуже складний і не передбачуваний 2015 рік. Зараз дуже важливо оцінити його підсумки об’єктивно, не перебільшуючи і не применшуючи значення деяких показників.

Зокрема йшлося про зниження в минулому році обсягів будівельної продукції в цілому і ця тенденція характерна для галузі з 2011 року. Краще виглядає сегмент житлового будівництва, проте деяке зменшення загальних обсягів і тут, при великій потребі в квартирах, вимагає уваги до вирішення наявних проблем від ключових гравців будівельного ринку, державних структур і, безумовно, Будівельної палати України.

Як відомо, сьогодні основним джерелом фінансування житлового будівництва залишаються кошти населення, а потрібні нові, альтернативні інвестиційні схеми, більш досконалі механізми фінансування будівельного комплексу, довгострокові правила ведення господарської діяльності.

«Проводити системну перебудову відносин в будівельній сфері в нинішній складній соціально-економічній ситуації складно, але іншого виходу ні у нас, ні у держави нема» – заявив Президент Будівельної палати.

У виступі йшлося про те, що результати роботи будівельників з початку року вселяють певний оптимізм. В I кварталі п. року спостерігається зростання обсягів будівництва і цю позитивну тенденцію необхідно розвивати.

Завдання Будівельної палати України сьогодні – використовувати досвід керівників крупних компаній, кожної будівельної організації, а він є і в Києві і в регіонах, для забезпечення такої стратегії розвитку, яка сприяла б сталому розвитку будівельної галузі, а значить, і економіки країни в цілому. Під нові завдання і програми ми можемо не тільки просити, а і вимагати у держави сучасну нормативну і законодавчу базу. Будівництво потребує підтримки з боку держави, адже галузь розвивається в дуже непростий час.

Була відзначена важливість посилення регіонального представництва Будівельної палати, підтримки іміджу будівельної галузі. Доповідач підкреслив необхідність удосконалення напрямків роботи комітетів Будівельної палати, зокрема, посилення інвестиційної складової роботи. Йшлося і про необхідність перебудови роботи виконавчого органу, виходячи з завдань, що стоять перед Палатою.

П.С. Шилюк у своїй доповіді наголосив на важливості співпраці Будівельної Палати та профільного Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, висловив подяку та бажання посилити співпрацю з метою вдосконалення законодавства у сфері будівництва.

Учасниками засідання із зацікавленістю був сприйнятий виступ члена Президії Палати, Першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Д.Й. Андрієвського, який відзначив важливу роль представників Будівельної палати в  законотворчій роботі Комітету. «Вони завжди дають надзвичайно важливі поради і рекомендації, які потім стають справжніми законами, що регламентують будівельну галузь. На сьогодні в Парламенті зареєстрована низька проектів законів, що спрямовані на покращення роботи будівельників. Зокрема, це питання доступного житла, питання пайової участі, яка досі не врегульована і яку ми вбачаємо як додаткове фіскальне навантаження. Працюємо над проектом Закону про орендне житло. Реалізація положень цих важливих законодавчих актів дасть серйозний поштовх розвитку галузі та стане локомотивом для розвитку економіки країни.

На сьогодні певний оптимізм додає незначне економічне зростання, яке було зафіксоване у березні цього року. Також сподіваємося на плідну співпрацю із новим Кабінетом Міністрів» — зазначив Перший заступник профільного комітету.

Відповідаючи на пропозиції учасників засідання щодо посилення ролі Мінрегіонбуду в стабілізації діяльності будівельників України, Д.Й. Андрієвський заявив, що Комітет розуміє проблему і працює в цьому напрямку.

Свого колегу підтримав голова підкомітету з питань будівництва та архітектури цього Комітету О.О. Марченко, за словами якого підтримка Будівельної палати сьогодні є надзвичайно актуальною.

Народний депутат зупинився на ряді проблем, що, на його думку, заважають галузі. Насамперед, це проблема заробітної плати, яка не може бути різною для Києва і регіонів України. Це зарегульованість дозвільних, ліцензійних процесів,  а також — спільні монополії.

Комітет разом з Мінфіном зробив розрахунки: з 1 млрд. грн бюджетних коштів вкладених у будівельну галузь впродовж двох років державі повертаються понад 900 млн. гривень, і ми повинні доводити це Уряду. «Дайте будівельникам можливість будувати і вони повернуть всі гроші державі» — зазначив О.О. Марченко.

Питання інвестицій звучали і у виступі Почесного президента будівельної компанії «Ліко-Холдінг», Першого віце-президента Конфедерації будівельників України І.В. Лисова. На його думку треба будувати орендне житло, власником якого буде держава. «У світі це поширена практика. Нами розроблено проект відповідної програми, реалізація якої сприятиме створенню близько 200 тис. робочих місць. Бажано долучення до цієї справи Будівельної палати України».

Як голова наглядової ради КНУБА, І.В.Лисов поінформував про рішення створити фонд розвитку, кошти якого йшли б на зміцнення матеріальної бази університету. На його думку, асоційованими членами і партнерами такого фонду також могли б виступити всі професійні об’єднання будівельників України. Програму такого фонду ми хотіли б представити на Ваш розгляд.

З пропозиціями і коментарями, спрямованими на удосконалення роботи галузі виступили члени Президії Палати І.М. Салій, А.М. Кармінський, М.Ю. Іщенко, Д.Й. Гуленко та інші учасники засідання. 

Відповідно до порядку денного засідання член Президії, голова Комітету Будівельної палати з питань професійної підготовки кадрів для будівельної галузі, ректор КНУБА П.М. Куліков доповів про основні напрямки роботи Комітету щодо покращення підготовки кадрів та проблемні питання, що заважають цьому процесу. Зокрема, за його словами, на сьогодні підготовка кадрів для галузі, насамперед нижньої ланки, практично зруйнована. Відсутній  зв’язок і взаємна зацікавленість між будівельниками та навчальними закладами, кошти на оновлення матеріально-технічної бази не виділяються. Необхідно привернути увагу центральних і місцевих органів з метою вирішення цих питань. Зараз КНУБА разом з Академією будівництва готує відповідні пропозиції щодо розвитку системи підготовки кадрів всіх рівнів. Вони будуть направлені до Палати та інших зацікавлених структур.

Університет намагається підтримувати систему підготовки своїх студентів на сучасному рівні: використовується досвід аналогічних зарубіжних закладів, переглядаються навчальні програми, вишукуються кошти на переобладнання матеріально-технічної бази. Виходячи з вимог часу, більше уваги приділяється виробничий практиці.

Перший віце-президент Будівельної палати України С.Т. Сташевський проінформував про підсумки Міжнародної будівельної виставки «InterBuildExpo 2016» та проведеного в її рамках круглого столу «Стимулювання інвестицій в будівельну галузь та основні принципи роботи на ринку  житлового будівництва в період економічної нестабільності». У виставці взяли участь понад 500 українських компаній, достойні експозиції тут представили члени Палати: ПАТ «ДБК Житлобуд», ПАТ «Комбінат Будіндустрії», ПАТ «Домобудівний комбінат №4», ПАТ інститут ГІПРОцивільпромбуд, ряд інших. Виставку відвідало понад 25000 людей, що на чверть більше, ніж у аналогічному заході 2015 року.

Під час зустрічей П.С. Шилюка і Першого віце-президента з керівництвом Київської міжнародної контрактової ярмарки, за підсумками виставки, була досягнута домовленість щодо об’єднання зусиль у проведені  подібних виставкових заходів і в подальшому з метою створення умов для розвитку будівельної галузі України.

Как прошла выставка Inter Build Expo 2016? Оценка РЕВИЗОРА

За інформацією С.Т. Сташевського, зараз Секретаріат разом з колегами з Міжнародної контрактової ярмарки вже приступив до підготовки  осінньої виставки —  Міжнародний Експофорум БУДІВНИЦТВО, АРХІТЕКТУРА, НЕРУХОМІСТЬ 2016, яка відбудеться в Києві 8-10 жовтня 2016 року. В рамках виставки також пропонується провести круглий стіл, тематика якого визначається.

Перший віце-президент також вніс пропозиції щодо вдосконалення напрямків і ефективності  роботи Комітетів Палати. Зокрема, за його пропозицією, Президія створила новий Комітет з питань економіки та фінансово-інвестиційної діяльності в будівельній галузі. Керівником цієї структури призначено члена Будівельної палати, Президента фінансової компанії «Конгрес Реал Істейт Фінанс» О.Е. Лиховида.

Учасниками засідання було розглянуто та узгоджено підготовлену Секретаріатом розгорнуту Програму діяльності Будівельної палати на 2016 рік.

На засіданні до складу Будівельної палати були прийняті нові члени: Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів», компанії «АВІАТЕХСЕРВІС»,  «ПБФ ГРУП», «Чжунхей Україна», «Бест Медіа Груп» та науково-технічне проектне  підприємство «ФОРМА».

Члени Президії також обговорили питання удосконалення роботи Секретаріату і узгодили кандидатуру Виконавчого директора Палати А.А. Дроня на посаду віце-президента.

Вів засідання Президент Будівельної палати П.С. Шилюк.

Джерело: Build Portal
Текст: Будпалата
Фото: Будпалата, Build Portal